Valencià

El valencià, la nostra llengua.

Hola famílies,

En el nostre centre el valencià té una gran importància i forma part de l’eix vertebrador del procés d’aprenentatge dels nostres alumnes. L’ús que fem de la llengua és una qüestió de naturalitat i normalització en qualsevol dels àmbits escolars i, per aquest motiu, transmetem la importància de conéixer la llengua com a part del nostre patrimoni històric i cultural, dels nostres avantpassats, les tradicions, les festes populars, és a dir, intentem transmetre i potenciar el seu ús amb l’objectiu de no deixar perdre la indentitat pròpia.

Aquesta inmersió lingüística la fem des de ben menuts dins del programa de plurilingüisme. 

Des d’infantil dediquem hores i projectes perquè els més xicotets comencen a escoltar-la i familiaritzar-se amb ella. En primària, l’alumnat es troba en un gran moment, ja que els joves tenen la capacitat d’aprendre amb facilitat qualsevol llengua i a l’ESO i Batxillerat aprofundim en els conceptes per tal de  preparar  els nostres alumnes per a obtindre una titulació oficial, ja que pot obrir-los moltes portes al futur.

És ben sabut que la col·laboració familiar és essencial per a l’aprenentatge d’una llengua ja que és un procés que s’inicia des del començament escolar i sempre des de la tolerància i el respecte.

Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que pogueu tindre.

Coordinadors PNL

«Cada llengua constitueix un dipòsit d’una forma concreta de riquesa i varietat cultural. No fa falta argumentar per què cal protegir-les…»
– Noam Chomsky

Las actividades que ofrecemos…

ACTIVITATS CULTURALS

Es pretén fomentar l’interés dels nostres alumnes per llegir i gaudir de la literatura.

Per això, sempre que siga possible, rebem la visita de l’autor/a del llibre que han llegit al llarg d’un trimestre. Aquestes trobades consisteixen a poder compartir amb els diversos autors el gust per la lectura i els llibres.

Els alumnes tenen la possibilitat de preguntar qualsevol dubte relacionat amb el llibre de lectura, l’ofici d’escriptor, els gustos de l’autor, etc.

A més, durant el curs, cada nivell assisteix a una representació d’una obra de teatre en la nostra llengua adaptades segons l’edat del públic i el nivell acadèmic, per a transmetre coneixements i apropar els alumnes als nostres clàssics i també amb obres que treballen temes d’actualitat.

Obres com Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, La Plaça del diamant de Mercè Rodoreda, Shoes o @Rita_Trobador, comptant amb la presència de companyies com Esclafit Teatre, Transeduca o La Tourné Teatre.

RELACIÓ AMB LA UNIVERSITAT D’ALACANT

El valencià té una gran presència i vitalitat a l’àmbit universitari, per això per a posar els nostres alumnes en contacte amb aquesta realitat realitzem diferents activitats de col·laboració entre el nostre col·legi i la Universitat.

Participació dels alumnes de 2n de Batxillerat en les Olimpíades de Filologia Catalana, que serveixen d’ajuda per a preparar l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura i també l’examen de Selectivitat.

Xarrades de la Universitat d’Alacant (UA) per als alumnes de 4t ESO, 1r i 2n de Batxillerat per a fomentar l’ús del valencià en els estudis universitaris a fi de continuar la tasca que el professorat fa amb tanta dedicació i durant tota l’etapa de formació dels nostres alumnes.

PREPARACIÓ PER A EXÀMENS OFICIALS

Amb les noves proves de la JQCV que s’apropen al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) es pretén incentivar l’ús de la llengua. Aquestes proves tenen un enfocament clarament comunicatiu, tenint en compte els parlants, estan concebudes per a servir com a punt de partida de l’aprenentatge i ús de la llengua dividit en tres nivells amb dues etapes de certificació cadascun (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

El nostre col·legi fa un esforç i aposta per a que els alumnes acaben la seua trajectòria acadèmica amb l’acreditació oficial del nivell B2 i C1 que reconeix aquesta entitat (JQCV)

Per aquest motiu, des de fa uns anys s’està incrementant la preparació per a obtindre aquesta titulació ja des de Primària, però sobretot des de 3r ESO, on els alumnes mostren més fluïdesa en la destresa de poder comunicar-se en la llengua cooficial de la comunitat, ja que és a partir d’aquesta edat quan poden presentar-se a aquests nivells.

CELEBRACIÓ DIA EUROPA

El dia 9 de maig se celebra el Dia de la Unió Europea, on es realitzen diferents activitats des de l’àrea del Valencià i conjuntament amb el departament de Llengua Anglesa, on els alumnes fan una exposició dels seus treballs i en els quals mostren la informació que han trobat sobre la realitat lingüística i cultural dels diferents països europeus.

Aquestes activitats estan adaptades a les edats i nivells dels alumnes.

¿Quieres más información sobre nuestras actividades en valenciano?

9 + 6 =